Paylaş

Perlato Beige

ÖZELLİK DEĞER
Sertlik / Hardness: 3 (mohs)
Tabii Birim Ağırlık / Unit Volume Weight: 2,695 (gr/cm³)
Gözeneklik / Porosity: 0,195 (%)
Nem Oranı / Humidilty: 0,17 (%)
Suya Dayanım İndeksi / Index for Water Strength: 99,75 (%)
Darbe Dayanımı / Strength to Impact: 12,957 (kgf/cm³)
Dolaylı Çekme Dayanımı / Indirect Tensile Strength: 74,1 (kgf/cm³)
Eğilme Dayanımı / Strength to Bending: 141,28 (kgf/cm³)
Tek Eksenli Basınç Dayanımı / Compressive Strength: 933,74 (kgf/cm³)
Kohezyon / Cohesion: 202,24 (kgf/cm³)
İçsel Sürtünme Açısı / Angle of Internal Friction: 49,73 (o)
Elastisite Modülü / Module of Elasticity: 35,37 (GPa)
Poisson Oranı / Ratio of Poisson: 0,316
Nokta Yükü Dayanımı / Point Load Strength: 57,59 (kgf/cm³)
Doluluk Oranı / Ratio of Fullness: 99,998 (%)